Intuitivní a přehledný vyhledávač spojení

vyhledavac

Vyhledávání dopravních spojení

Architektura našeho vyhledávače dopravních spojení umožňuje variabilní napojení dat externích systémů, jako jsou např. sledování polohy / zpoždění vozidel a počítání cestujících. Veškeré externí informace lze zpracovávat v našem engine, který pak slouží jako otevřený a primární zdroj informací pro další systémy dopravního podniku.

Těmi mohou být standardní internetové a mobilní aplikace, ale i informační panely na zastávkách a uvnitř vozidel. Využití této otevřené architektury znamená pro DP zjednodušení administrace dat v on-line režimu, sníží náročnost na údržbu a provoz řady externích systémů a sníží náklady při pořizování nových. Např. pořízení „inteligentních zastávek“ s využitím našeho systému je možné realizovat za poloviční náklady oproti standardním.

Výhody našeho řešení oproti konkurenci

Mezi výhody patří nabídky nových funkcí pro uživatele, jako jsou sdružené jízdní řády a interaktivní zastávkové JŘ - jako jediní na světě dokážeme hledat spojení s ohledem na aktuální zpoždění vozidel a ne jen spoje podle zpoždění filtrovat.

Dále nabízíme možnost napojení jakýchkoli návazných aplikací zákazníka či třetích stran. Součástí jsou i speciální stránky pro dispečery obsahující interní informace o provozu, které nahrazují nedostatky stávajících dispečerských nástrojů. Uživatelské prostředí může být využito i jako reklamní plocha, která zajistí samofinancovatelnost provozu.

Umožňuje vyhledávání spojů mezi

 • Zastávkami, adresnými body, POI (body zájmu)
 • Vyhledávání podle parametrů, jako je čas, datum, počet přístupů, ...

Systém poskytuje informace

 • O spojení
 • O jednotlivých spojích, zastávkových JŘ, sdružených JŘ
 • O aktuálním zpoždění
 • Na mapovém podkladu pro vizualizaci nalezeného připojení

Součásti systému

 • Administrační systém pro správu JŘ
 • Vyhledávací engine
 • Otevřené rozhraní do engine
 • Uživatelské webové rozhraní (klasické tabulkové nebo mapové)
 • Uživatelská mobilní aplikace
 • Speciální rozhraní např. pro dispečery