Promyšlený systém pro evidenci výkonů - turnusy

vykony-turnusy

Snadné rozvržení směn, turnusů i dovolené

Dopravní podniky, kde zejména řidiči pracující v nepravidelném pracovním režimu, mohou využít námi vyvinutý algoritmus pro automatickou sestavu turnusů, který proces plánování turnusů zkracuje na zlomek stávající náročnosti.

Samozřejmostí, ať již při využití algoritmu nebo jen ruční tvorbě turnusů, je pro naši společnost integrovaná kontrola legislativy zaměstnanců pracujících v nepravidelném pracovním režimu.

Algoritmus pro vyšší spolehlivost provozu

Algoritmus je parametrický a nad rámec zákoníku práce lze opět pravidla upravit podle kolektivních smluv. Vaši odpovědní zaměstnanci už nebudou potřebovat kalkulačku, a přesto dosáhnete vyšší spolehlivosti provozu.

Hlídání legislativy je samozřejmostí 

Veškeré možné absence jsou kalkulovány vždy v souladu s platnou legislativou, případně i upravenou o dopady kolektivních smluv. Veškerý přístup k datům o zaměstnancích je plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Magnus pohlídá vše za vás

Magnus obsahuje detailní evidenci řidičů a jejich:

  • Úvazků
  • Řidičských a profesních průkazů
  • Psychologických a dalších zkoušek (např. pro práci v noci apod.)
  • Zkoušek pro jednotlivé typy vozidel
  • Preferencí na konkrétní vozidla pro každodenní výpravu