Promyšlený systém pro plánování dopravy

magnus

Software Magnus vás posune dál

Software Magnus je komplexní nástroj pro plánování dopravy a jejího vyhodnocení. Součástí jsou všechny související vnitřní informační kanály (informační systém pro řidiče, garáže atd.) i vnější (vazba na CIS, informační systémy pro cestující). S nevelkou nadsázkou lze říci, že uvnitř dopravního podniku nenajdete zaměstnance, který by s Magnusem nepřišel do přímého styku nebo alespoň s jeho výstupy.

Magnus je moderní systém z pohledu použitých technologií, architektury, technologických postupů ale i z pohledu podpory, a to jak pasivní, tak v případě potřeby i aktivní.

Podpora a řešení na míru

Plně respektujeme vlastnictví dat, která v Magnusu vytvoříte. Nečiníme si nároky omezovat své zákazníky v tom, komu smí a nesmí dávat svá data a v jaké podobě. Magnus disponuje API pro aplikace třetích strany.

S tím souvisí i moderní Business Intelligence reporting, který je postaven nad každým samostatným modulem a je neustále rozvíjen podle potřeb každého zákazníka. Součástí Magnusu je bohatá pasivní uživatelská podpora, ale i on-line nástroje podpory.

Co je to Magnus effect?

Stačí jen nepatrný pohyb s míčem, abyste využili fyzikálního Magnusova jevu k tomu, aby onen míč skončil ve velké vzdálenosti od místa, kde jste jej pustili.

Stačí jen jedna exkurze u jednoho z našich stávajících zákazníků, abyste byli ochotni zahájit náročné opuštění svého stávajícího systému a přejít k Magnusu, který vás snadno posune o velký kus dopředu.