Promyšlený systém pro evidenci vozidel a součástí vozidel

evidence-vozidel

Magnus - váš partner pro rychlá a přesná rozhodnutí

Magnus obsahuje plnou evidenci vozidel a jejich typů. Vozy lze v čase skládat do souprav a měnit jejich provozní stavy, aby výprava a dispečerští pracovníci měli detailní přehled o stavu vozového parku a měli kvalitní podklady pro svá rozhodnutí, která musí být přijímána ve velmi krátkém čase a s vysokými nároky na přesnost.

Pro každé vozidlo se v čase sleduje

  • Stav (v provozu, v opravě atd.)
  • U tramvají v čase různé zařazení do souprav
  • Veškeré sledované významné součásti vozidel (hasicí zařízení, náhradní pneumatika atd.)
  • Speciální části vozidel jako jsou motory, převodová zařízení, dvojkolí
  • Škodné a pojistné události i s jejich kompletní likvidací – technickou i ekonomickou
  • Využití reklamních ploch vně i uvnitř vozů

Získejte rychle potřebná data

U vozidel samotných i u jejich součástí se sledují proběhy a systém sám upozorňuje na nutnost technických a technologických prohlídek všech stupňů.

Data ze systému umožňují realizaci detailních on-line statistik a přehledů pro navazující pracoviště i ekonomický úsek.