Promyšlený systém pro ekonomickou evidenci

ekonomicka-evidence

Jak lze náročné plánování změnit ve snadné

Na začátku procesu jakékoli tvorby plánu dopravy stojí objednávky dopravy s více či méně přesnými parametry od objednavatelů.

Na konci celého procesu plánování a provozování dopravy je třeba provést naprosto přesné výkaznictví pro objednatele dopravy.

Plánování dopravy vidíte on-line

V rámci celého procesu provozování dopravy vznikají výluky, alternativní plány dopravy, o nichž se dopředu neví, kdy vstoupí v platnost a kdy budou ukončeny. Dopravní podnik může část dopravy zadávat subdodavatelům, náklady na provozování dopravy se odvíjí od používaných vozidel, kvality sestavovaných turnusů, ale i personálního stavu řidičů.

Odpovědný zaměstnanec dopravního podniku musí být velmi rychle schopen zodpovědět otázky o všech nákladech a splnění všech objednávek. U nás vše víte on-line.

Náš přístup = lepší řešení

V našem systému přistupuje naprosto odlišným způsobem než konkurenční systémy ke správě ekonomických dat a jejich vazeb na jízdní řády a další segmenty provozu (např. reklamní plochy na vozidlech). Rádi vás o všem přesvědčíme na osobních prezentacích či návštěvách u našich stávajících zákazníků. Neváhejte nás kontaktovat.