Aplikace matematického modelování optimalizace oběhů a směn

optimalizace

Optimalizace oběhů a směn

Optimalizace oběhů vozidel a řidičů představuje technologicky nejnáročnější předmět činnosti naší společnosti. Teorie využití matematického modelování při automatickém sestavování oběhů vozidel a směn řidičů na základě již existujících jízdních řádů začaly vznikat již v 70. letech 20. století. Až na přelomu tisíciletí však díky technologickému pokroku na poli IT začaly být v praxi realizovatelné.

V řadě míst světa již byly realizovány jednorázové projekty, které danou problematiku řešily, a to zpravidla ve spolupráci s dopravní univerzitou a IT společností provozující SW pro tvorbu JŘ.

Jsme světová špička

Jsme jednou ze tří společností na světě, která však dokázala tyto modely posunout tak daleko, že jsme schopni dodat takřka jakémukoli dopravnímu podniku na míru sestavený algoritmus i s aplikací, aby si konstruktéři jízdních řádů mohli sami proces tvorby oběhů vozidel a směn řidičů automatizovat a zefektivnit.

Víme, jak vám ušetřit náklady

Při optimalizaci využíváme matematické modelování pro redukci variabilních nákladů.

  • Množství vypravených vozidel
  • Celkový pracovní fond řidičů
  • Najeté prázdné km

Co je velmi důležité

  • Jízdní řády zůstávají zcela neměnné (cestující nic nepozná, mění se jen interní postupy uvnitř DP).
  • Referenční projekty v CZ, PL, BG, UA.
  • Nalezené úspory činí průměrně 4% přímých provozních nákladů DP.
  • Zatím jsme jen jedinkrát spolupracovali s DP, kdy jsme nebyli schopni oproti ruční práci konstruktérů JŘ najít úspory, a za tento projekt jsme nefakturovali ani korunu.