Promyšlený systém pro evidenci dispečerských událostí

dispecerske-udalosti

Veškeré analytické nástroje v jednom systému

Pracoviště dispečera slouží k zadávání významných změn dopravy, výpravy vozidel a řidičů vůči plánu.

Dispečer pro své rozhodování potřebuje řadu analytických nástrojů, které jsou pro celý Magnus naprostou samozřejmostí. 

Využije možnosti, které zvýší efektivitu 

Systém Magnus má integrovanou kontrolu legislativy, která se ocení zejména v situacích, kdy vznikají kongesce, výpadky a jiné typy mimořádností. Grafické prostředí prezentace jízdních řádů a oběhů jsou dimenzované na stovky tisíc vykreslovaných a zároveň interaktivních objektů.

Díky on-line propojení s ostatními částmi systému (evidence vozidel, evidence řidičů) nehrozí omyl při mimořádné výpravě vozidel a řidičů nebo vznik problémů do budoucna. Dispečer je na hrozící problémy upozorňován, stejně jako zaměstnanec garáží nebo zaměstnanec odpovědný za plánování směn.

Získáte samozřejmě i detailní přehled o odpadnutých kilometrech ve vazbách na linky, vozidla a zákazníky a o kilometrech najetých nad rámec plánu. Nechybí ani podrobný přehled o výkonech zaměstnanců v nesouladu s původním plánem, reporting všech legislativně nutných hlášení a dalších interních hlášení šitých každému zákazníku na míru.